Generelle regler

Generelle regler

Vi gør opmærksom på at reglerne SKAL overholdes! ved tvivl omkring reglerne, venligst kontakt os via vores kontaktformular, eller direkte til eventet.

§1 – Ved tilmelding til BredebroLAN accepterer jeg nedenstående regler, samt at der kan ske sanktioner i form af bortvisning hvis disse ikke følges.

– Billetter og andre udgifter refunderes IKKE i tilfælde af bortvisning

– Bredebro tager til enhver tid forbehold for at der kan forekomme ændringer af reglerne, lokaler, præmier mm, samtidig med at der kan komme nye regler.

– Overholder man ikke reglerne der bliver udstedt til LAN’et, medfører det sanktioner i form af advarsel eller bortvisning.

– Når der skal soves foregår det i hal 2. Der skal være ro fra kl. 23:00 fredag frem til søndag kl. 10. Overholder man ikke reglerne om ro, forbeholder vi os til at lave sanktioner i form af advarsel eller bortvisning

§2 – Du skal være minimum 12 år for at deltage i BredebroLAN

– For at benytte netværket og internettet accepterer du, at du skal benytte et login, der bliver givet til dig ved ankomst, som vil kunne bruges til at identificere dig på netværket.

– Netværket vil blive overvåget på grund af sikkerhed, og der kan derfor forekomme overvågning af deltagernes færden på internettet og det lokale netværk. Det ville kunne bruges i forbindelse med bevisførelse hvor andre regler ikke bliver overholdt.

§3 – Deltagere skal printe deres billet ud, og medbringe den til BredebroLAN, ellers er der INGEN adgang.

– Deltagere kan ikke få pengene refunderet til billetten medmindre BredebroLAN bliver aflyst.

– Deltagere er selv ansvarlige for at opbevare deres billetter omhyggeligt.

§4 – Det er ikke tilladt at indtage alkohol til LAN-eventet. Det er heller ikke tilladt at møde op i påvirket tilstand.

– Det er ikke tilladt at indtage euforiserende stoffer fx. Hash til eventet. Det er heller ikke tilladt møde op til eventet påvirket af dette.

– Opstår der kraftig mistanke omkring, at en deltager er påvirket af euforiserende stoffer, finder vi os nødsaget til at kontakte vedkommendes forældre, hvis deltageren er under 18 år.

§5 – Piratkopiering er ikke tilladt i form af downloads fra diverse sites eller P2P.

– Det er ikke tilladt at dele film/software med andre deltagere som er ophavsretligt beskyttet materiale. Dansk lovgivning er gældende.

– Bredebro LAN påtager sig ikke ansvar hvis deltagerne har ulovligt software og piratkopier liggende på deres PC’er.

§6 – Det er IKKE tilladt at forsøge at få adgang til andres maskiner uden tilladelse fra ejeren. Det er heller ikke tilladt at forvolde fysisk og elektronisk hærværk på andres computere.

– Det er ikke tilladt på nogen måde at hacke sig ind på andres konti fx facebook mm. i form af ”facerape”.

– Det er ikke tilladt at chikanere andre personer under LAN’et. Der forventes en ordentligt tone mellem deltagerne. Dette er også gældende for deltagerne og crew.

– Der forventes, at der ikke er nogen RÅBEN og SKRIGEN, da det kan virke generende for folk der spiller i konkurrencerne.

– Det er ikke tilladt at flame hinanden som hovedrel. Er der flaming i en meget grov grad skal crew kontaktes omgående.

§7 – Bredebro LAN påtager sig ikke ansvar for deltagernes PC’er/udstyr/biler/køretøjer i form af evt. hærværk uheld og lign.

– Rygning skal foregå udendørs (Dette gælder også E-cigaret)

– Deltagerne skal bruge headsets til deres konsoller/computere. Højtalere er ikke tilladt.

§8 – Det er tilladt at tage egne drikkevarer og mad med.

– Der er ikke mulighed for at få varmet og/eller lave egen mad.

– Der kan købes mad og drikke i vores kantine samt der er mulighed for at bestille pizza gennem BredebroLAN.

– Det er ikke tilladt at tage andre elektroniske ting med i form af toasters, køleskabe osv.