Rocket League 3v3

Rocket League 3v3

Præmier:

  1. Præmie – 2250 kr.
  2. Præmie – 900 kr.
  3. Præmie – Sponsor præmie

Præmierne er gældende hvis der er 6 hold eller mere. Ved mindre end 300 deltagere vil præmierne blive justeret.